Arbeidstrening ute i et firma med tilrettelagt regnskapssystemkurs

Arbeidstrening med tilrettelagt regnskapsprogramkurs HØST 2018 DM

 

PlussSkolen tilbyr arbeidstrening som er tilrettelagt slik at du får muligheten for å trene på daglig drift ute hos et firma, dens virke og oppgaver knyttet til ulike fagområder.

Under arbeidstreningsperioden vil du få følgende:

  • Være delaktig i daglig drift hvor treningen har fokus flere fagområder som blant annet administrasjon, fakturering, vareflyt, økonomi, lønn og regnskap.
  • Gjennomføre et 8-dagers kurs i et utvalgt regnskapsprogram.
  • Delta på bedriftsbesøk hvor deltageren får mulighet for å møte ledere i disse rause bedrifter hvor målet er å gi deltagerne flere kontaktpunkter og åpne flere dører på veien mot en fast stilling innen sin fagkompetanse.
  • Faglige diskusjoner innen økonomi, lønn, regnskap, jobbsøkingsprosesser, CV-tilpasninger og bli veiledet av en egen mentor, fram til jobbintervjuet.

Som en del av arbeidstreningen tilbys kandidaten et regnskapsprogramkurs og får læring i å bruke dette regnskapssystem. Kurset gjennomføres hver onsdag over 8 uker og tas i løpet i arbeidstreningsperioden.

Arbeidstreningen er på totalt 345 timer fordelt på 12 uker (3 måneder). Regnskapsprogramkurset starter opp etter nærmere avtale. Treningen er et samarbeid mellom PlussSkolen og en utvalgt raus bedrift. Denne bedriften vil ha arbeidsgiveransvaret under hele perioden.

Opptakskrav: For å bli aktuell for dette tilbudet trenger du ulike ferdigheter, utdannelse og erfaring innen flere fagområder.  Den enkelte aktuelle kandidat kan ta kontakt med PlussSkolen slik at vi sammen kan finne ut om du er kvalifisert. Kandidater som har fullført vårt kurs økonomi og regnskapsmedarbeider er automatisk kvalifisert.

Pris: Tilrettelagte regnskapsprogramkurs kr 10 890,- eks. mva.

I prisen inngår det lærebøker, låne-PC (bærbar PC med all nødvendig programvare inkl. Uni Economy og Sticos-oppslag. Dette vil du kunne bruke under hele arbeidstreningen. Dette kurset kan du søke om å få dekket hvis du er arbeidssøker. Ofte får man et positivt svar, da veien til fast stilling er mye kortere, etter endt treningsperiode.

Spørsmål til vårt tilbud kan stilles direkte til vårt hovedkontor telefon 71 24 66 70 hvor man blir satt over til den rette veileder. Send oss gjerne en epost til kurs@pluss.no og du får et snarlig svar.

Vi har løpende opptak på dette tilbud.

Første kursdag høsten 2018 starter onsdag 29.08.2018 kl.10:00 – 16:00.

Sted: Sirkus Shopping Næring 4 etasje.